PLASTYKA BRODAWEK

PLASTYKA BRODAWEK

PLASTYKA BRODAWEK

Plastykę brodawek piersi wykonuje się u kobiet z ich nabytym lub wrodzonym defektem, pragnących poprawić wygląd estetyczny tylko tej części piersi.

Najczęstszymi zniekształceniami brodawek są:

  • przerost
  • wciągnięcie
  • wydłużenie

Korekta wciągniętych brodawek polega na chirurgicznym uwolnieniu przyczyn zniekształcenia i odtworzeniu brodawki o prawidłowym kształcie i wielkości. W cięższych postaciach konieczne może okazać się całkowite odcięcie przewodów gruczołów mlecznych, co może trwale upośledzić zdolność karmienia operowaną piersią.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym.

Nacięcia zlokalizowane są tak, aby powstałe w obrębie otoczki blizny, po pewnym czasie stały się niewidoczne. Pacjentki opuszczają klinikę w dniu zabiegu. Powrót do normalnej aktywności następuje po 2-3 dniach, natomiast powrót do ćwiczeń jest możliwy po 1 miesiącu.

Uzyskiwane wyniki są dobre i trwałe, jednak niektóre czynniki takie jak ciąża, karmienie piersią lub znaczne zmiany masy ciała i operacje piersi mogą mieć wpływ na uzyskany efekt korekcji.