Aktualności

Testy COVID-19
22.04.2020

Testy COVID-19

Szybkie testy Koronawirus SARS-CoV-2. Wynik w 10 minut! 
 

O koronawirusie

Jak zapewne wszyscy wiedzą obecnie na całym świecie mamy do czynienia z ogłoszoną 11.03.2020 pandemią choroby Covid 19 wywoływaną przez wirus ciężkiego ostrego zespołu oddechowego SARS-CoV-2 zwany w mediach koronawirusem. Choroba często przebiega bezobjawowo. Objawiać się może głównie gorączką, suchym kaszlem i zmęczeniem, czasem katarem, bólami głowy i mięśni, bólem gardła, dusznością, nudnościami, wymiotami lub biegunką a w ciężkich przypadkach może prowadzić do rozwoju niewydolności oddechowej, niewydolnością wielu narządów, a nawet zgonu. Jest to choroba wysoce zakaźna, dlatego wiele krajów zdecydowało się wprowadzić szeroko zakrojone obostrzenia mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa i choroby Covid19. W konsekwencji dużej liczby zachorowań diagnostyka choroby stała się problematyczna. Odpowiadając na wiele zapytań i obecną sytuację od dziś oferujemy naszym pacjentom możliwość wykonania testu na koronawirusa w naszej placówce.

Testy

Obecnie w diagnostyce choroby Covid 19 wykorzystuje się głównie 2 metody.Pierwszą z nich jest molekularne badanie obecności wirusa w wymazie z nosa lub w materiale pobranym z płuc. Jest to metoda zwana PCR (łańcuchowa reakcja polimerazy) i polega na wykrywaniu w badanym materiale jednego z elementów budowy wirusa – jego materiału genetycznego pod postacią RNA (kwasu rybonukleinowego). Niestety jest to metoda skomplikowana, wymaga wysoce specjalistycznego laboratorium oraz sprzętu, przez co jest droga i w obecnej sytuacji trudno dostępna.

Drugą szeroko stosowaną metodą diagnostyki koronawirusa są tzw. Testy kasetkowe. Są to szybkie testy służące do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi we krwi pacjenta.

Test, który możecie państwo u nas wykonać należy do tzw. badań serologicznych. Polega on na identyfikacji przeciwciał IgM i IgG specyficznych dla koronawirusa (IgM anty-SARS-CoV-2 i IgG anty-SARS-CoV-2). Przeciwciała wytwarzane są przez ludzki układ odpornościowy po kontakcie z wirusem. Test wykrywa w pobranej kropli krwi z palca przeciwciała w klasie IgG oraz IgM, przez co jest dokładniejszy, niż testy wykonywane dla pojedynczych klas.

test-koronawirusJak wygląda

W Kriocentrum badanie wykonujemy przy zachowaniu procedur szczególnej ostrożności. Ma to zapewnić Pacjentom maksymalne bezpieczeństwo w trakcie badania. Materiały użyte do wykonania testu są sterylne, a pomieszczenia na bieżąco dezynfekowane. Samo badanie polega na pobraniu kropli krwi z palca dłoni i umieszczeniu w kasetce testowej. Po 10 minutach na analizatorze widoczny jest wynik badania (pozytywny lub negatywny dla każdej z klas).

 

Po uzyskaniu wyniku każdy pacjent otrzymuje odpowiednie zalecenia.

 

Po kontakcie z wirusem ludzki układ immunologiczny produkuje przeciwciała, cząsteczki zwane immunoglobulinami. Służą one do rozpoznawania obcych, szkodliwych cząsteczek czy elementów z jakimi ciało ma styczność, aby móc odpowiednio zareagować – wytworzyć odpowiedź immunologiczną. W diagnostyce chorób zakaźnych, takich jak choroba Covid19, stosuje się wykrywanie przeciwciał skierowanych przeciw konkretnym fragmentom bakterii lub charakterystycznym fragmentom wirusów. Ludzkie ciało produkuje kilka klas immunoglobulin – IgA, IgG, IgM, IgE i IgD. Najlepiej poznane i najszerzej wykorzystywane są immunoglobuliny IgG oraz IgM. Pandemia choroby Covid19 jest nową sytuacją dla świata nauki, więc badania dotyczące zjawisk immunologicznych w zakażeniach SARS-CoV-2 są nadal w toku. Wg najnowszych doniesień czas do pojawienia się przeciwciał klasy IgM wynosił średnio 12 dni, a klasy IgG – 14 dni. W pierwszych 7 dniach choroby przeciwciała stwierdzono u <40% pacjentów, a po 15 dniach przeciwciała klasy IgM wykryto u 94,3% pacjentów, a klasy IgG u 79,8% chorych. Wykonywany w naszej placówce test nie wykrywa samego wirusa, a właśnie odpowiedź immunologiczną pod postacią przeciwciał IgG i IgM we krwi – został on zoptymalizowany na przeciwciała przeciw fragmentom białek N oraz S, dzięki czemu jest on dokładniejszy niż inne testy dostępne na rynku. Wykrywanie obu klas przeciwciał w wykonywanym przez nas teście dodatkowo podnosi jego wartość diagnostyczną oraz zwiększa wskaźnik wykrywalności.

Kiedy zrobić

Wynik badania może przyczynić się do określenia, czy pacjent miał kontakt z koronawirusem. Wynik dodatni badania może świadczyć o przebyciu zakażenia w przeszłości (klasa IgG) lub toczącej się infekcji (klasa IgM). Przeprowadzenie testu ma znaczenie epidemiologiczne i może być przydatne w identyfikacji przypadków bezobjawowej/skąpoobjawowej postaci choroby Covid19. Test jest stosowany jako badanie tzw przesiewowe, „screening” W bieżącym postępowaniu diagnostycznym oznaczanie przeciwciał anty- SARS-CoV-2 jest istotne:
•  u osób manifestujących objawy charakterystyczne dla COVID-19 i osób z powikłaniami po niedawnym przebyciu infekcji grypopodobnej, które nie były poddane diagnostyce,
•  dla badań przesiewowych u osób, które miały kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełniają kryteriów wykonania badań PCR,
•  dla seryjnego monitorowania osób narażonych na SARS-CoV-2 (służby medyczne)

•  dla wychwycenia zakażeń bezobjawowych lub objawowych,

•  dla decyzji o kwarantannie, jej kontynuacji lub przerwaniu.

Tak, jak w przypadku badań serologicznych w innych chorobach zakaźnych, również w przypadku podejrzenia COVID-19 zaleca się wykonywanie pomiaru przeciwciał co najmniej dwukrotnie: w próbkach pobranych w objawowej fazie choroby i fazie rekonwalescencji po 3-4 tygodniach, dla wykazania przyrostu stężenia przeciwciał.

Czy jest wiarygodny

Wykonywany w Kriocentrum test został stworzony przy współpracy z amerykańską agencją CDC (Centers for Disease Control and Prevention) i rekomendowany do diagnostyki Covid19. Porównano jego skuteczność diagnostyczną z innymi dostępnymi na rynku produktami. Wykazano, że czułość kliniczna wyniosła 89,67% (95% ci: 83,55%, 90,85%), a swoistość 99,33% (95% ci: 98,12%, 99,32%). Ponadto do testu porównawczego wybrano homologiczne próbki krwi 160 osób (72 pozytywne i 88 negatywnych). Na podstawie tego porównania można powiedzieć, że skuteczność kliniczna takich testów może zaspokoić nagłe potrzeby epidemii.

Zobacz inne news'y