Wskazania

Wybór zabiegu i sposobu leczenia są podejmowane wspólnie przez lekarza i pacjenta podczas konsultacji.